بیوگرافی

بروسلی، اسطوره‌ رشته‌های رزمی و ابداعِ رشته‌ی جیت کاندو
آبان, 1399 بدون نظر بیوگرافی
زندگی بروس و دلیلِ محبوبیتِ او در میان مردمِ جهان همه‌ی مردم در دنیای رزمی فردی را می‌شناسند که به عنوان اسطوره و پیشگام در بسیاری از فنون بوده است، آری، او بروسلی خالق و بنیان گذارِ جیت کاندو است. شهرت جهانی بروسلی نه تنها به دنیای ورزش محدود ...
ادامه مطلب