الگوی زندگی

راه روشن زندگی 2
دی, 1398 بدون نظر برنامه غذایی
راه روشن زندگی 2 وظیفه یک مربی رساندن هر شخص به معرفت از خود است؛ بنابراین اشخاصی که نزد من می‌آیند از من می‌خواهند که به آن‌ها آموزشی بدهم تا به دنبال آن، وسیله‌ای در درون خود پیدا کنند. وسیله‌ای که بتوانند هنر بیان توانایی بدن خود را به ...
ادامه مطلب