باند

5 دلیل استفاده از باندهای مقاومت در برابر آموزش قوی
اسفند, 1398 بدون نظر حرکات با کش و باند
استفاده از باندهای مقاومت برای تمرین قدرت آیا اگر به شما می گفتم از باند های مقاومت برای تمرین قدرتی بجای استفاده از هر نوع تجهیزات دیگر تمرین، استفاده  کنید، به من اعتقاد داشتید؟ شاید نه. انتخاب بهترین تجهیزات آموزش قدرتی به هدف شما بستگی دارد، درست است؟ اگر ...
ادامه مطلب