دمبل سبک

مزایای تمرین با دمبل
اسفند, 1398 بدون نظر حرکات با دمبل
برای آن‌هایی که با اهداف مربوط به آموزش قدرت ارتباط دارند، گزینه‌های بی شماری برای افزایش عضلات خم و یا افزایش قدرت وجود دارد. انتخاب‌هایی شامل دستگاه‌های وزن سنتی،دمبل، و همچنین طیف وسیعی از تجهیزات تخصصی از قبیل کتبل، کیسه‌های شنی و حتی تایرهای بزرگ است. از دمبل اغلب ...
ادامه مطلب